Vill du boka någon av våra gemensamma lokaler, eller har du låst dig ute?

Felanmälan (fastigheter): tel. 0910-103 90 (Samordningen)

För att boka Snickeriet, Kontakta:

Lars Albertsson, Bladgatan 199, tel: 070-398 01 00

Roland Viklund, Bladgatan 123, tel: 070- 598 40 99

Upplåsning av lägenhetsdörr (kvällar och helger när vicevärd inte är anträffbar): Securitas, tel. 010-470 57 10. Kostnad: 500:- (kontant vid upplåsningstillfället). Legitimation krävs!

Här kan du logga in på din webmail hos Riksnet.

Här loggar ni in för att boka tvättstuga, samlingslokal eller bastu:

Källsortering och återvinning.

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska sortera sitt avfall, men på Skellefteå Kommuns hemsida kan du få hjälp. Läs mer på www.skelleftea.se/avfall.

I soprummen finns kärl för:
Brännbart avfall (grönt kärl)
Matavfall (brunt kärl)

 

På området finns containrar för:
Plastförpackningar = förpackningar av hård eller mjuk plast
Pappersförpackningar (Kartong) = t ex sockerpaket, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket
Tidningar och papper = t ex dags- och veckotidningar, reklam
Metallförpackningar = konservburkar, tuber, kapsyler osv
Trädgårdsavfall (sommartid) = t ex gräsklipp, ogräs och grenar (OBS! inga påsar eller säckar)

I Kvartersgården finns möjlighet att lämna:
Batterier = t ex ficklampsbatterier, laddningsbara batterier och knappcellsbatterier
Glödlampor och lågenergilampor = t ex vanliga glödlampor och halogenlampor

Glasförpackningar lämnas på Återvinningsstation, t ex vid Coop Forum.

Övrigt avfall, t ex betong/tegel, träavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall, ansvarar var och en själv för att ta med till en Återvinningscentral, t ex Degermyran.

Ibland kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening. Är det jag som lägenhetsinnehavare eller är det föreningen?

Här finns några riktlinjer:

Föreningen sköter:
– Fastigheten utvändigt, samt mark och asfaltyta utanför din tomt.
– Elinstallationer
– Fjärrvärmeanläggning
– Vatten- och avloppsledningar, blandare/vattenlås, anordning för vattenpåfyllning i toalettstolens spolcistern
– Ventilationsanläggning (endast utrustning som föreningen installerat)

Lägenhetsinnehavaren sköter:
– Den egna tomten, altaner och andra byggnationer som föreningen inte byggt
– Alla ytskikt, t ex golvmattor, tapeter och målade ytor
– Köksinredning, garderober och innerdörrar
– Vitvaror, t ex kyl/frys, spis, disk- och tvättmaskin
– Tvättställ, toalettstol, badkar, diskbänk samt andra egna installationer

I vinkelhusen: Den kvadrat inklusive häcken som bildas av vinkelhuset och fram till gångvägen samt förrådets gavel.

I 1 1/2-planshusen: Entrésidans mark inklusive häcken fram till gångvägen, samt baksidans mark fram till naturlig gräns (= minst 5 meter utåt i husets bredd) samt förrådets gavel.

I tvåplanarna: Entrésidans mark inklusive häcken fram till gångvägen.

Garagen:
Fastighetsskötarna röjer snö t o m 50 cm framför garageportarna. Snöröjning mot garageporten utförs av respektive lägenhetsinnehavaren.
Snöskyfflar finns upphängda på garagens gavlar och skall efter användning återställas.

ROT-avdrag.

Om du tänker nyttja ROT-bidraget är det följande uppgifter som ska lämnas till den firma som gör arbetet:

Organisationsnummer: 716415-1487 + lägenhetsnumret (som t ex finns präglat på lägenhetsnyckeln)
Fastighetsbeteckning: Kotten 1

Läs mer på www.skatteverket.se/husarbete