Skip to main content

Vill du boka någon av våra gemensamma lokaler, eller har du låst dig ute?

Felanmälan (fastigheter): tel. 0910-103 90 (Samordningen)

För att boka Snickeriet, Kontakta:

Peter Ehnmark, Bladgatan 195, tel: 070-794 04 03

Roland Viklund, Bladgatan 123, tel: 070- 598 40 99

Upplåsning av lägenhetsdörr (kvällar och helger när vicevärd inte är anträffbar): Securitas, tel. 010-470 57 10. Kostnad: 625:-
Legitimation krävs!

Här kan du logga in på din webmail hos Riksnet.

Här loggar ni in för att boka tvättstuga eller samlingslokal.

Källsortering och återvinning.

Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska sortera sitt avfall, men på Skellefteå Kommuns hemsida kan du få hjälp. Läs mer på www.skelleftea.se/avfall.

I soprummen finns kärl för:
Brännbart avfall (grönt kärl)
Matavfall (brunt kärl)

 

På området finns containrar för:
Plastförpackningar = förpackningar av hård eller mjuk plast
Pappersförpackningar (Kartong) = t ex sockerpaket, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket
Tidningar och papper = t ex dags- och veckotidningar, reklam
Metallförpackningar = konservburkar, tuber, kapsyler osv
Trädgårdsavfall (sommartid) = t ex gräsklipp, ogräs och grenar (OBS! inga påsar eller säckar)

I Kvartersgården finns möjlighet att lämna:
Batterier = t ex ficklampsbatterier, laddningsbara batterier och knappcellsbatterier
Glödlampor och lågenergilampor = t ex vanliga glödlampor och halogenlampor

Glasförpackningar lämnas på Återvinningsstation, t ex vid Coop Forum.

Övrigt avfall, t ex betong/tegel, träavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall, ansvarar var och en själv för att ta med till en Återvinningscentral, t ex Degermyran.

Ibland kan det vara svårt att veta vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening. Är det jag som lägenhetsinnehavare eller är det föreningen?

Här finns några riktlinjer:

Föreningen sköter:
– Fastigheten utvändigt, samt mark och asfaltyta utanför din tomt.
– Elinstallationer
– Fjärrvärmeanläggning
– Vatten- och avloppsledningar, blandare/vattenlås, anordning för vattenpåfyllning i toalettstolens spolcistern
– Ventilationsanläggning (endast utrustning som föreningen installerat)

Lägenhetsinnehavaren sköter:
– Den egna tomten, altaner och andra byggnationer som föreningen inte byggt
– Alla ytskikt, t ex golvmattor, tapeter och målade ytor
– Köksinredning, garderober och innerdörrar
– Vitvaror, t ex kyl/frys, spis, disk- och tvättmaskin
– Tvättställ, toalettstol, badkar, diskbänk samt andra egna installationer

I vinkelhusen: Den kvadrat inklusive häcken som bildas av vinkelhuset och fram till gångvägen samt förrådets gavel.

I 1 1/2-planshusen: Entrésidans mark inklusive häcken fram till gångvägen, samt baksidans mark fram till naturlig gräns (= minst 5 meter utåt i husets bredd) samt förrådets gavel.

I tvåplanarna: Entrésidans mark inklusive häcken fram till gångvägen.

Garagen:
Fastighetsskötarna röjer snö t o m 50 cm framför garageportarna. Snöröjning mot garageporten utförs av respektive lägenhetsinnehavaren.
Snöskyfflar finns upphängda på garagens gavlar och skall efter användning återställas.

ROT-avdrag.

Om du tänker nyttja ROT-bidraget är det följande uppgifter som ska lämnas till den firma som gör arbetet:

Organisationsnummer: 716415-1487 + lägenhetsnumret (som t ex finns präglat på lägenhetsnyckeln)
Fastighetsbeteckning: Kotten 1

Läs mer på www.skatteverket.se/husarbete