Skip to main content

Ordförande:
Jannice Ottosson
Bladgatan 19
tel. 076-813 49 97
mellemolle@hotmail.com

Vice ordförande:
Jimmy Bergqvist
Bladgatan 27
tel. 073-032 35 32
berra@berra.nu

Sekreterare:
Lena Näslund
Bladgatan 83
tel. 070-349 72 88
lena@kotten.ac

Ledamot:
Lennart Holmlund
Bladgatan 87
tel. 070-691 11 62
lennart@kotten.ac

Suppleant:
Jarmo Mustonen
Bladgatan 101
tel. 070-674 26 59
jarmo.mustonen@gmail.com

Suppleant:
Margith Fredelius
Bladgatan 17
tel. 070-757 81 80
margithfredelius@gmail.com

Styrelsens ledamöter och suppleanter valdes 2024-05-08 vid årsstämman.

I månadsavgiften ingår en 1000 Mbit fast Internetuppkoppling som levereras av Bahnhof

IT-gruppen
Två boende inom området utgör föreningens IT-grupp. Deras uppdrag är primärt att lösa problem i Kottens eget nät. Arbetet sker på deras fritid mot en mindre kostnad.

Problem som handlar om felaktiga inställningar etc. i boendes egna datorer ansvarar var och en själv för att lösa. IT-gruppen kan ibland hjälpa till, men i första hand bör man vända sig till andra datorkunniga innan IT-gruppen kontaktas.

IT-gruppen kan, mot en kostnad på 500:-, hjälpa till vid nyanslutning till Kottens nät.

IT-gruppen kontaktas på tel. 070-691 11 62 (vicevärdens telefon)

Följande regler gäller för området Kotten

(Alla regler finns under dokument nedan)

Tomtskötsel både sommar och vinter: I vinkelhusen sköter de boende den kvadrat (inklusive häcken) som bildas av vinkelhuset och fram till gångvägen.

Vid 1½-planshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Baksidans mark fram till naturlig gränd (minst 5 m utåt) i husets bredd.

Vid flerfamiljshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Dom som bor i markplan sköter även sin mark på baksidan. Boende som har rörelsesvårigheter eller annat handikapp kan efter kontakt med vicevärden få hjälp av fastighetsskötare.

Våra fastighetsskötare klipper de allmänna gräsytor som omger våra bostadshus.

Garagen: Snöröjning utförs av fastighetsskötare t.o.m. 50 cm framför garageporten. Snöröjning mot garageporten utförs av respektive bostadsrättsinnehavare. Snöskyfflar finns upphängda på garagens gavlar och ska efter användning återställas. Garageportarna ska hållas stängda och låsta för att minska stölder och skaderisker på bilarna.

Fågelmatning: Vi har ökande problem på området med råttor, duvor etc. En starkt bidragande orsak är god tillgång på fågelmat för dessa råttor och duvor. Ett sätt att försvåra för råttor och duvor, men samtidigt erbjuda lite föda för småfåglar som talgoxar och liknande, är att endast sätta ut s.k. talgbollar hängande i snören med rejäl distans till marken. Föreningen har i ökande grad måste anlita Anticimex för bekämpning av s.k. skadedjur, det kostar för oss alla! Styrelsen vädjar om att alla slutar med att använda fågelfrö och likvärdigt.

Växtlighet: Det fria avståndet från vägg till växtlighet måste vara minst 2 dm. Detta för att fasaden ej ska ta skada.

Parkering: Som boende kan man parkera på våra gästparkeringar mellan kl 10-14 Mån-Sön.

Bilkörning: Det är förbjudet att parker bilar inne på gårdarna. Bilkörning inom området får endast ske för lossning och lastning.

Mopedkörning: Det är förbjudet att köra moped inom området.

Biltvätt: Det är förbjudet att tvätta bilar inom området.

Hundar och katter: Rastning av hundar och katter får på inga villkor ske inom området.

Hundar och katter får inte springa lösa.