Ordförande:
Jannice Ottosson
Bladgatan 19
tel. 076-813 49 97
mellemolle@hotmail.com

Vice ordförande:
Lars Persson
Bladgatan 209
tel. 070-394 90 65
lars.persson.82@gmail.com

Sekreterare:
Lena Näslund
Bladgatan 83
tel. 070-349 72 88
lena@kotten.ac

Ledamot:
Jimmy Bergvist
Bladgatan 27
tel. 073-032 35 32
berra@berra.nu

Ledamot:
Lennart Holmlund
Bladgatan 87
tel. 070-691 11 62
lennart@kotten.ac

Suppleant:
Magnus Söderberg
Bladgatan 77
tel. 073-340 80 05
magnus.soderberg@triolith.com

Suppleant:
Fredrik Andersson
Bladgatan 277
tel. 070-310 89 58
freand81@gmail.com

Suppleant:
Vakant

Styrelsens ledamöter och suppleanter valdes 2019-05-06 vid årsstämman.

I månadsavgiften ingår en 1000 Mbit fast Internetuppkoppling som levereras av Riksnet

Denna ger förutom en snabb anslutning också tillgång till ett 5 Mb webbutrymme (kan utökas) och fem e-postadresser.

IT-gruppen
Två boende inom området utgör föreningens IT-grupp. Deras uppdrag är primärt att lösa problem i Kottens eget nät. Arbetet sker på deras fritid mot en mindre kostnad.

Problem som handlar om felaktiga inställningar etc. i boendes egna datorer ansvarar var och en själv för att lösa. IT-gruppen kan ibland hjälpa till, men i första hand bör man vända sig till andra datorkunniga innan IT-gruppen kontaktas.

IT-gruppen kan, mot en kostnad på 250:-, hjälpa till vid nyanslutning till Kottens nät.

IT-gruppen kontaktas på tel. 070-691 11 62 (vicevärdens telefon)

Följande regler gäller för området Kotten

Tomtskötsel både sommar och vinter: I vinkelhusen sköter de boende den kvadrat (inklusive häcken) som bildas av vinkelhuset och fram till gångvägen.

Vid 1½-planshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Baksidans mark fram till naturlig gränd (minst 5 m utåt) i husets bredd.

Vid flerfamiljshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Boende som har rörelsesvårigheter eller annat handikapp kan efter kontakt med vicevärden få hjälp av fastighetsskötare.

Garagen: Snöröjning utförs av fastighetsskötare t.o.m. 50 cm framför garageporten. Snöröjning mot garageporten utförs av respektive bostadsrättsinnehavare. Snöskyfflar finns upphängda på garagens gavlar och ska efter användning återställas. Garageportarna ska hållas stängda och låsta för att minska stölder och skaderisker på bilarna.

Fågelmatning: Vi har ökande problem på området med råttor, duvor etc. En starkt bidragande orsak är god tillgång på fågelmat för dessa råttor och duvor. Ett sätt att försvåra för råttor och duvor, men samtidigt erbjuda lite föda för småfåglar som talgoxar och liknande, är att endast sätta ut s.k. talgbollar hängande i snören med rejäl distans till marken. Föreningen har i ökande grad måste anlita Anticimex för bekämpning av s.k. skadedjur, det kostar för oss alla! Styrelsen vädjar om att alla slutar med att använda fågelfrö och likvärdigt.

Växtlighet: Det fria avståndet från vägg till växtlighet måste vara minst 2 dm. Detta för att fasaden ej ska ta skada.

Bilkörning: Det är förbjudet att parker bilar inne på gårdarna. Bilkörning inom området får endast ske för lossning och lastning.

Mopedkörning: Det är förbjudet att köra moped inom området.

Biltvätt: Det är förbjudet att tvätta bilar inom området.

Hundar och katter: Rastning av hundar och katter får på inga villkor ske inom området.

Hundar och katter får inte springa lösa.

Dokument, Ekonomi & Föreningsstämma

Här hittar du protokoll från Kottens föreningsstämmor
Här hittar du föreningens årsredovisningar