StartsidaBrf KottenLägenheterÖvriga lokalerVaktmästarnaFör medlemmar


Följande regler gäller för området Kotten:


Tomtskötsel både sommar och vinter: I vinkelhusen sköter de boende den kvadrat (inklusive häcken) som bildas av vinkelhuset och fram till gångvägen.


Vid 1½-planshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Baksidans mark fram till naturlig gränd (minst 5 m utåt) i husets bredd.


Vid flerfamiljshusen sköter de boende entrésidans mark inkl häckar fram till gångvägen. Boende som har rörelsesvårigheter eller annat handikapp kan efter kontakt med vicevärden få hjälp av fastighetsskötare.
Växtlighet: Det fria avståndet från vägg till växtlighet måste vara minst 2 dm. Detta för att fasaden ej ska ta skada.


Sammanbyggnader: Måste vara utförda på ett fackmannamässigt sätt.
Fågelmatning:Vi har ökande problem på området med råttor, duvor etc. En starkt bidragande orsak är god tillgång på fågelmat för dessa råttor och duvor. Ett sätt att försvåra för råttor och duvor, men samtidigt erbjuda lite föda för småfåglar som talgoxar och liknande, är att endast sätta ut s.k. talgbollar hängande i snören med rejäl distans till marken. Föreningen har i ökande grad måste anlita Anticimex för bekämpning av s.k. skadedjur, det kostar för oss alla! Styrelsen vädjar om att alla slutar med att använda fågelfrö och likvärdigt.
Garagen: Snöröjning utförs av fastighetsskötare t.o.m. 50 cm framför garageporten. Snöröjning mot garageporten utförs av respektive bostadsrättsinnehavare. Snöskyfflar finns upphängda på garagens gavlar och ska efter användning återställas. Garageportarna ska hållas stängda och låsta för att minska stölder och skaderisker på bilarna.
Bilkörning: Det är förbjudet att parker bilar inne på gårdarna. Bilkörning inom området får endast ske för lossning och lastning.
Mopedkörning: Det är förbjudet att köra moped inom området.
Biltvätt: Det är förbjudet att tvätta bilar inom området.
Hundar och katter: Rastning av hundar och katter får på inga villkor ske inom området.


Hundar och katter får inte springa lösa.

Information:


Vicevärd: Föreningen har en vicevärd som vid akuta ärenden kan nås på telefonnummer 070-6911162. För övriga ärenden finns han i vicevärdskontoret tisdagar kl 18.00-19.00.
Felanmälan: Görs på hemsidan www.samordningen.se eller telefonnnummer 0910-103 90.


Säkringar: El-huvudsäkringar och mätare för flerfamiljs- och 1½-planshusen finns på respektive gavel. Lägenhetsnyckeln passar till låsen.
Gårdshuset: I gårdshuset finns lokaler du kan använda för sammankomster eller fester. Lokalen bokas via displayen som finns i gårdshuset vid entren. Ägaren till taggen som lokalen bokas med är ansvarig för att grannarna inte störs samt att lokalen städas samt är skyldig att rapportera till vicevärden om något går sönder. Ersättningsskyldighet kan bli aktuell.


I gårdshuset finns också ett snickeri. På våran hemsida www.kotten.ac samt anslagstavlan i entrén finns en lapp med vem som är ansvarig för snickeriet.
Tvättstugan: Om Du bokar tvättstugan men inte börjar använda den inom 1 timme blir den bokningsbar för alla andra. Detta betyder inte att man förlorar sin bokning efter 1 timme, utan att man KAN förlora den om någon annan hinner boka upp den. Du som bokat tvättstugan ansvarar för att den städas efter användning eller riskerar ersättningskrav.
Parkeringen: Som boende kan man parkera på gästparkeringen men man får böter om man står där efter 18:00 på vardagar och helger.
Bastun: Den finns i samma byggnad som vaktmästeriet.

Återvinning: Mellan gårdshuset och vaktmästeriet finns Kottens återvinning. Där kan du lämna kartong, papper, plast och metall. Glasåtervinning måste du lämna vid Coop Forum.


I tvättstugan, intill tvättstuga nr 1, finns behållare för batterier och glödlampor.


I entrén i gårdshuset kan du hämta majspåsar till matavfall.
Försäkringar: Brf Kottens fastigheter är försäkrade. Kotten har även tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring via Länsförsäkringar för alla boende som gäller fr o m 2013-02-01. Det innebär att du inte behöver teckna något eget bostadsrättstillägg för din hemförsäkring. Du behöver själv teckna en hemförsäkring för ditt lösöre. Du kan (snart) läsa mer om försäkringen och vad den omfattar på våran hemsida www.kotten.ac eller genom att kontakta länsförsäkringar så kan du få svar direkt.
Extra parkeringsplats med motorvärmare: Föreningen har totalt 47st “extra” p-platser. Vänd dig till vicevärden. Om alla är upptagna så upprättas kölista.
Utlåning av bilsläp: Samordningen har en bromsad släpvagn att boka och låna för bortforsling av grovsopor till Degermyran. Den bokas dagen innan och kan lånas vardagar mellan 07.00 - 15.30 Senare återlämning kommer att debiteras med 500:- Fullständiga villkor finns att läsa här -> Fullständiga villkor.
Städkväll: Varje år, i maj, har vi på Kotten en gemensam städkväll då vi träffas för att städa upp efter vinternvåren och fika tillsammans.
Info om Samordningen:Brf Kotten är delägare i en ekonomisk förening ” Samordningen” tillsammans med bostadsrättsföreningarna Bladet, Kvisten och Tallen.Samordningens huvuduppgift är att utgöra vaktmästeri för området och de boende på Bladgatan och Kvistgatan. Samordningens anställda sköter bl.a. sophantering och snöskottning, sandning, gräsklippning etc. av gemensamma ytor.Vid fel i lägenhet som rör ledningar för avlopp, vatten, ventilation, värme, elektricitet, fiberinstallationer för bredband etc. så görs felanmälan till tel.-nr . 0910-10390.


Det går också att göra felanmälan på hemsidan www.samordningen.se


Vaktmästarna felavhjälper, men måste prioritera ordningsföljden för anmälda fel beroende av felets art.I mån av tid kan vaktmästarna också, mot avgift, hjälpa till med problem som normalt inte ingår i föreningens åtaganden.


Även sådana ärenden ska anmälas till Samordningen.
Utvändiga ombyggnationer: Kontakta styrelsen för besked.BRF Kottens Stadgar