StartsidaBrf KottenLägenheterÖvriga lokalerVaktmästarnaFör medlemmar

Internet
I månadsavgiften ingår en 100 Mbit fast Internetuppkoppling som levereras av Riksnet. Denna ger förutom en snabb anslutning också tillgång till ett 5 Mb webbutrymme (kan utökas) och fem e-postadresser.

IT-gruppen
Tre boende inom området utgör föreningens IT-grupp. Deras uppdrag är primärt att lösa problem i Kottens eget nät. Arbetet sker på deras fritid mot en mindre kostnad.

Problem som handlar om felaktiga inställningar etc. i boendes egna datorer ansvarar var och en själv för att lösa. IT-gruppen kan ibland hjälpa till, men i första hand bör man vända sig till andra datorkunniga innan IT-gruppen kontaktas.

IT-gruppen kan, mot en kostnad på 250:-, hjälpa till vid nyanslutning till Kottens nät.

IT-gruppen kontaktas på tel. 070-691 11 62 (vicevärdens telefon) eller itgruppen@kotten.ac.